Global searching is not enabled.
Skip to main content

Available courses

Môn: Khái niệm cơ bản về Công nghệ
Level 6
Preview Course

Môn: Khái niệm cơ bản về Công nghệ

Mô tả môn học:

Đến với môn học Khái niệm cơ bản về Công nghệ.

Các bạn sẽ tìm hiểu về các nội dung:

  • Tìm hiểu về Internet
  • Tìm hiểu về Phần cứng máy tính
  • Tìm hiểu về Phần mềm máy tính
  • Tìm hiểu về Hệ Điều Hành máy tính
  • Tìm hiểu về Mạng máy tính